Autografika

Autografika – brendiranje vozila je najefikasniji  vid vizualne komunikacije, prednost ovakve forme reklamiranja je u njenoj mobilnosti.  Iskoristite vaše vozilo kao besplatnu, pokretnu reklamu koju će videti mnogi vaši potencijalni klijenti .  Štampa se solventnim bojama na specijalnim materijalima za oblepljivanje ravnih, blago zakrivljenih  i izrazito zakrivljenih površina sa dugoročnom postojanošću.